Srpen 2011

Rudolf na Hluboké

6. srpna 2011 v 11:11 | Monis

Přestavba do novogotické podoby, tedy do podoby, jak známe zámek dnes, začala 2. ledna 1840 bouráním barokního zámku a skončila 19. července 1871, kdy dvanáctiletý korunní princ Rudolf symbolicky zasadil do zdi na jižní straně druhého nádvoří "závěrečný" kámen. Byl označen ozdobným písmenem R s císařskou korunkou.

Mladičký následník trůnu přijel tehdy v doprovodu Jana Adolfa II. ze Schwarzenbergu a místní obyvatelé ho uvítali na hrázi Munického rybníka u sochy svatého Jana Nepomuckého, patrona české země i schwarzenberského rodu. Všechny přítomné příjemně překvapilo, že Rudolf s nimi hovořil česky. Na počest vzácné návštěvy byl připraven ohňostroj, leč sotvaže vzlétly k noční obloze první rakety, rozpoutala se náhlá bouřka a do dubu na podskalské louce udeřil blesk. Účastníci oslavy se prý rázem rozutekli do místních hostinců a mnozí pospíchali v dešti až do Budějovic. Ještě jednou zavítal Rudolf na Hlubokou a to 20. října 1882. Tehdy už ho doprovázela manželka Stefanie Belgická. Přespali v zámku, druhý den se následník trůnu zúčastnil honu u Munic a večer odjel vznešený pár vlakem do Prahy.


Fotografie Alžběty v zámku v Českém Krumlově

6. srpna 2011 v 11:02 | Monis |  Obrazy a fotografie císařovny

Tuto fotografii v krásném rámečku, můžete vidět na zámku v Českém Krumlově. Bohužel stejně jako o obrazu na zámku v Třeboni, se o něm průvodce nezmiňuje a nachází se ve Schwarzenberské části zámku.

Obraz císařské rodiny na zámku v Třeboni

6. srpna 2011 v 10:47 | Monis |  Obrazy a fotografie císařovny


Kopie tohoto obrazu, na kterém je arcivévodkyně Žofie s malou Giselou, vedle ní je František Karel, Alžběta, František Josef a malá Žofie, visí v zámku v Třeboni. Průvodce se o něm bohužel nezmiňuje, takže si jej musíte najít sami. Poradím, že se jedná o prohlídkovou trasu věnovanou rodu Schwarzenbergů.